Dezenfeksiyon

Dezenfeksiyon, patojenleri, mikropları veya bakterileri öldürmek veya inaktive etmek için kullanılan bir hijyen önlemidir. Nesneler veya yüzeyler ve biyolojik doku dezenfekte edilebilir. Dezenfeksiyon, mevcut / kalan mikropların / bakterilerin / virüslerin artık enfeksiyona izin vermediği bir duruma yöneliktir.

Bilindiği üzere mikroorganizmalar her ortamda kendilerine yaşam alanı bulabilirler. Bu yaşam alanları sadece hava, toprak ve su değildir. İnsan vücudu da mikroorganizmalar için bir yaşam alanıdır. Ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilmektedirler. İşte insanlarda hastalık yapma özelliği olan mikroorganizmaları türce ve sayıca azaltma, yok etme veya uzaklaştırma işlemine dezenfeksiyon denir. Bu işlem geniş bir aralığı ifade eder. Dezenfeksiyon işleminde kullanılan ısı, sterilizasyon derecesine yakınlıkta olabildiği gibi, mikroorganizmaların vejatatif (hastalık yapıcı ve dış çevre koşullarına dirençsiz) şekillerinin öldürüldüğü şekilde de olabilir. Bunlardan ilkine yüksek düzeyde dezenfeksiyon, ikincisine ise düşük düzeyde dezenfeksiyon işlemi denir. Bunların arasında kalacak etkinlikte yapılan işlem ise orta düzeyde dezenfeksiyondur. Yüksek düzeyli dezenfeksiyon işlemi için genellikle daha konsantre dezenfektan maddeler, uzun süre uygulanarak yapılır. Dezenfeksiyon işleminde kullanılan maddelere dezenfektan denir. Bunlar genellikle kimyasal maddelerdir. Bugün birçok kimyasal dezenfektan madde kullanılmaktadır.

Profesyonel Ekibimizle Çalışma ve Yaşam Alanlarınıza Nano Gümüş İyon
Teknolojisi ile Dezenfeksiyon İşlemi Uyguluyoruz.

Nano Gümüş İyon Teknolojisi, gümüş iyonlarının biyosentez yöntemi iyonların milimetrenin milyonda biri boyutuna indirgenmesi ile aktivasyonu binlerce kez artan, sağlığa zarar vermeyen ve uzun süre etkili, geniş spektrumlu aktibakteriyel ve aktiviral dezenfektandır.

Nano Gümüş İyon Teknolojisi Dezenfektanı;

  • Uygulandığı yüzeylerde ve ortamlarda dakikalar içerisinde etkisini göstererek, bakterileri, virüsleri ve mantarları yok ederek uzun süreli antibakteriyelhijyen kalkanı oluşturur.
  • Uygulandığı yüzeylerde ve ortamlarda koku ve leke bırakmaz. Çünkü kokusuz ve renksizdir.
  • Alkol, amonyak, antibiyotik ve triklozan veya başka kimyasal içermez.
  • İnsan sağlığına, evcil hayvanlara ve bitkilere zarar vermez.
  • Ekosistemi olumsuz etkilemez.
  • Uygulandığı yüzey ve ortamlar sıcak-soğuk fark etmeksizin etkilidir.
  • C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır, biyosidal ruhsatlıdır.

Nano Gümüş İyon Teknolojisi İle Dezenfeksiyon Uygulama Şekli Ve Alanları;

  • En etkili yöntem Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün cihaz uygulama denemelerinde ortam havasında bulunan bakterilere ve virüslere karşı tavandan yere kadar tüm alana etki edebilecek ULV cihazı ile soğuk sisleme yöntemi olduğunu kabul etmiş ve tavsiye etmiştir. ULV cihazı ile su bazlı kimyasal solüsyonlar çok küçük boyutlara (0-30 micron aralığına kadar) parçalanıp havada zunu bir süre dezenfektanın askıda kalmasını sağlayıp, tavandan yere kadar tüm alan dezenfekte edilmektedir. Bu şekilde yapılan dezenfeksiyon uygulamaları, cihazın sağladığı aerosol sis (küçük ilaç zerrecikleri) oluşturabilmesi sayesinde, gözle görülemeyen canlıları, mikropları yok eder.
  • Çalışma ve yaşam alanlarınızda sağlığınızı tehdit eden virüs, bakteri ve mantarlardan kurtulmak istiyorsanız, mutlaka Nano Gümüş Teknolojisi ile dezenfeksiyon işlemini tercih etmelisiniz, bildiğiniz klasik temizlik yöntemleri ile aynı sonuca ulaşamazsınız.

Siz de, çalışma ve yaşam alanlarınızın Nano Gümüş İyon Teknolojisi ile Dezenfeksiyon edilmesini istiyorsanız, bizi arayabilirsiniz. Size hizmet vermekten mutluluk duyarız.

Mapro World Tüm Hakları Saklıdır © Copyright 2021