Dezenfeksiyon

Dezenfeksiyon, patojenleri, mikropları veya bakterileri öldürmek veya inaktive etmek için kullanılan bir hijyen önlemidir. Nesneler veya yüzeyler ve biyolojik doku dezenfekte edilebilir. Dezenfeksiyon, mevcut / kalan mikropların / bakterilerin / virüslerin artık enfeksiyona izin vermediği bir duruma yöneliktir.

Çalışma & Yaşam Alanlarınızı Koruyun!

Profesyonel Ekibimizle Çalışma ve Yaşama Alanlarınızı Dezenfekte edelim.

Kullandığımız Dezenfektan:
– Solunum yolları ve cildi tahriş etmez
– Yüksek oranda dezenfeksiyon özelliğine sahiptir
– Koku ve leke bırakmaz
– Yüzey, sıcak, soğuk vs. fark etmeksizin etkilidir
– Ecosistemi olumsuz etkilemez
– Evcil hayvanlara zarar vermez

Yapılan İşlemlerimiz:
1. Kaba kirlerin giderilmesi
2. Kirin en ideal temizlik malzemesi ile giderilmesi
3. Yüzeyleri basınçlı sıcak ve saf su ile durulanması
4. Dezenfeksiyon işlemini tamamen ve doğru dozaj ile nemlendirerek ve dezenfektan maddesini gerekli bekleme süresini gözeterek dezenfeksiyon işlemeni gerçekleştirilmesi

Bilindiği üzere mikroorganizmalar her ortamda kendilerine yaşam alanı bulabilirler. Bu yaşam alanları sadece hava, toprak ve su değildir. İnsan vücudu da mikroorganizmalar için bir yaşam alanıdır. Ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilmektedirler. İşte insanlarda hastalık yapma özelliği olan mikroorganizmaları türce ve sayıca azaltma, yok etme veya uzaklaştırma işlemine dezenfeksiyon denir. Bu işlem geniş bir aralığı ifade eder. Dezenfeksiyon işleminde kullanılan ısı, sterilizasyon derecesine yakınlıkta olabildiği gibi, mikroorganizmaların vejatatif (hastalık yapıcı ve dış çevre koşullarına dirençsiz) şekillerinin öldürüldüğü şekilde de olabilir. Bunlardan ilkine yüksek düzeyde dezenfeksiyon, ikincisine ise düşük düzeyde dezenfeksiyon işlemi denir. Bunların arasında kalacak etkinlikte yapılan işlem ise orta düzeyde dezenfeksiyondur. Yüksek düzeyli dezenfeksiyon işlemi için genellikle daha konsantre dezenfektan maddeler, uzun süre uygulanarak yapılır. Dezenfeksiyon işleminde kullanılan maddelere dezenfektan denir. Bunlar genellikle kimyasal maddelerdir. Bugün birçok kimyasal dezenfektan madde kullanılmaktadır.

Mapro World Tüm Hakları Saklıdır © Copyright 2020